User Tools

Site Tools


31-chi-l-ng-nh-h-ng-la-gi

Ải Chi Lăng là một địa danh nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam. Địa danh này cũng được dùng để đặt cho một số địa danh khác tại Việt Nam để kỷ niệm như:

 • Huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
 • Phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
 • Phường Chi Lăng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
 • Thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
 • Thị trấn Chi Lăng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
 • Xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
 • Xã Chi Lăng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.
 • Xã Chi Lăng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.
 • Xã Chi Lăng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.
 • Xã Chi Lăng Bắc, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương.
 • Xã Chi Lăng Nam, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương.
 • Sân vận động Chi Lăng, thành phố Đà Nẵng.
 • Vườn hoa Chi Lăng, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
31-chi-l-ng-nh-h-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)