User Tools

Site Tools


31-chi-l-ng-nam-la-gi

Chi Lăng Nam là một xã thuộc huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.

Xã Chi Lăng Nam có diện tích 5,13 km², dân số năm 1999 là 5266 người,[1] mật độ dân số đạt 1027 người/km². Xã có 3 thôn là : An Dương , Triều Dương, Hội Yên

31-chi-l-ng-nam-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)