User Tools

Site Tools


31-chi-d-ng-o-la-gi

Dương đào, còn gọi là Đào ruột xanh hoặc theo tiếng Trung là Mi hầu đào (獼猴桃) (danh pháp khoa học: Actinidia) thuộc Họ Dương đào, là một chi thực vật thân gỗ, chủ yếu là đơn tính khác gốc, bản địa của vùng khí hậu ôn đới Đông Á, có mặt phổ biến ở Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc và Nhật Bản, và kéo dài về phía bắc đến đông nam Siberi và về phía nam đến Đông Dương.

Chi này gồm các loài cây bụi cao đến 6 m cho đến các loài dây leo cao đến 30 m. Nhiều loài trong chi này cho quả ăn được: quả dương đào còn được gọi là quả kiwi.

Có khoảng 40-75 loài trong chi Dương đào:

31-chi-d-ng-o-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)