User Tools

Site Tools


31-cheo-reo-la-gi

Cheo Reo
Phường
Địa lý
Diện tích 4,42 km²[1]
Dân số (2007)  
 Tổng cộng 5387 người[1]
 Mật độ 1219 người/km²
Hành chính
Quốc gia Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam
Tỉnh Gia Lai
Thị xã Ayun Pa
Thành lập 2007[2]
Mã hành chính 24041[1]

Cheo Reo là một phường thuộc thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai, Việt Nam.

Phường Cheo Reo được thành lập năm 2007 trên cơ sở chia tách từ thị trấn Ayun Pa cũ[2], với diện tích 4,42 km², dân số năm 2007 là 5387 người,[1][2] mật độ dân số đạt 1219 người/km².

31-cheo-reo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)