User Tools

Site Tools


31-ch-c-ng-la-gi

Chí Công là một xã thuộc huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, Việt Nam.

Xã Chí Công có diện tích 24,98 km², dân số năm 1999 là 16743 người. Tính đến năm 2015 dân số của xã đạt 21.234 người, đang hình thành đề án chia tách để trực thuộc Thị Xã Phan Rí Cửa vào năm 2017,[1] mật độ dân số đạt 850 người/km².

31-ch-c-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)