User Tools

Site Tools


31-ch-b-h-la-gi

Chư Băh
Địa lý
Diện tích 69,59 km²[1]
Dân số (2007)  
 Tổng cộng 3306 người[1]
 Mật độ 48 người/km²
Hành chính
Quốc gia Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam
Tỉnh Gia Lai
Thị xã Ayun Pa
Thành lập 2007[2]
Mã hành chính 24065[1]

Chư Băh là một xã thuộc thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai, Việt Nam.

Xã Chư Băh có diện tích 69,59 km², dân số năm 2007 là 3306 người,[1] mật độ dân số đạt 48 người/km².

Vị trí địa lý:

Xã Chư Băh nằm về phía Tây của thị xã Ayun Pa cách trung tâm thị xã 2 km về phía Đông, có giới cận như sau:

- Phía Đông giáp:                      Phường Đoàn Kết, Hoà Bình và Cheo Reo;

- Phía Tây giáp:                        Huyện Ia Hleo, tỉnh Đak Lak;

- Phía Nam giáp:                       Xã Ia Rbol;

- Phía Bắc giáp:                        Huyện Phú Thiên.

Dân số

Kết quả điều tra dân số năm 2014, toàn xã có 754 hộ,  có 4.081 khẩu.

31-ch-b-h-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)