User Tools

Site Tools


31-ceylanopsyche-kabaragola-la-gi

Ceylanopsyche kabaragola
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Inescta
Bộ (ordo) Trichoptera
Liên họ (superfamilia) Sericostomatoidea
Họ (familia) Incertae sedis
Chi (genus) Ceylanopsyche
Loài (species) C. kabaragola
Danh pháp hai phần
Ceylanopsyche kabaragola
F Schmid, 1958

Ceylanopsyche kabaragola là một loài Trichoptera. Họ của nó vẫn còn chưa chắc chắn. Chúng phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.

31-ceylanopsyche-kabaragola-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)