User Tools

Site Tools


31-ceylanopsyche-hapugowala-la-gi

Ceylanopsyche hapugowala
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Inescta
Bộ (ordo) Trichoptera
Liên họ (superfamilia) Sericostomatoidea
Họ (familia) Incertae sedis
Chi (genus) Ceylanopsyche
Loài (species) C. hapugowala
Danh pháp hai phần
Ceylanopsyche hapugowala
F Schmid, 1958

Ceylanopsyche hapugowala là một loài Trichoptera. Họ của nó vẫn còn chưa chắc chắn. Chúng phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.

31-ceylanopsyche-hapugowala-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)