User Tools

Site Tools


31-cao-x-t-n-y-n-la-gi

Cao Xá là một xã thuộc huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.

Xã Cao Xá có diện tích 15,35 km², dân số năm 1999 là 9870 người,[1] mật độ dân số đạt 643 người/km².

Cao Xá là một xã miền núi nằm ở phía tây huyện lỵ Tân Yên. Phía Đông giáp với thị trấn Cao Thượng. Phía Tây giáp xã Ngọc Châu. Phía Nam giáp Xã Ngọc Lý. Phía Bắc giáp xã An Dương.

Năm 1945 theo chủ trương của trên xã Vinh Quang được thành lập. Tên xã Vinh Quang được kéo dài từ đó đến năm 1970 thì được đổi tên thành xã Cao Xá. Xã Cao Xá ngày nay được hợp nhất từ 3 xã cũ là xã Ngô Xá, xã Lăng Cao và một phần của xã Yên Lễ.

31-cao-x-t-n-y-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)