User Tools

Site Tools


31-cao-tr-la-gi

Cao Trĩ là một xã thuộc huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam.

Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Cao Thượng, xã Nghiên Loan (Pác Nặm).
  • Đông giáp xã Thượng Giáo.
  • Nam giáp xã Thượng Giáo,.
  • Tây giáp xã Khang Ninh.

Xã Cao Trĩ có diện tích 24,08 km², dân số năm 1999 là 2248 người,[1] mật độ dân số đạt 93 người/km².

Theo Cổng thông tin điện tử chính phủ, xã Cao Trĩ có diện tích 23,25 km², dân số khoảng 2089 người, mật độ dân số đạt 90 người/km².[3] Xã có sông Năng cùng các phụ lưu cả ở tả ngạn lẫn hữu ngạn chảy qua. Quốc lộ 279 và tỉnh lộ 258 chạy qua xã theo chiều đông-tây, dọc theo hai bên bờ sông Năng.

Xã Cao Trĩ được chia thành các thôn bản: Nà Chả, Phiêng Toản, Kéo Pựt, Dài Khao, Phiềng, Ngù.

31-cao-tr-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)