User Tools

Site Tools


31-cao-th-nh-la-gi

Cao Thịnh là một xã thuộc huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam.

Xã Cao Thịnh có diện tích 19,54 km², dân số năm 1999 là 5.431 người,[1] mật độ dân số đạt 278 người/km². Phía Bắc giáp xã Lộc Thịnh, Huyện Ngọc Lặc, phía Đông giáp xã Yên Lâm, Huyện Yên Định, phía Đông Nam giáp Thị Trấn Thống Nhất, Yên Định, phía Nam giáp xã Quảng Phú, Huyện Thọ Xuân, phía Tây giáp xã Ngọc Trung, Huyện Ngọc Lặc có đường tỉnh lộ 516 B đi qua. Xã gồm 11 thôn làng: Bứa, Cao Khánh, Cao Sơn, Cao Thắng, Khánh Thượng, Z111, 61, Lim Còm, Đồng Giành, Mai, Bồ Lội.[cần dẫn nguồn]

Trụ sở UBND Xã Cao Thịnh đặt tại Làng Cao Sơn.

31-cao-th-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)