User Tools

Site Tools


31-cao-th-ng-th-tr-n-la-gi

Cao Thượng là một thị trấn thuộc huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.

Thị trấn Cao Thượng có diện tích 2,69 km², dân số năm 1999 là 5019 người,[1] mật độ dân số đạt 1866 người/km². Đơn vị hành chính được tách ra từ xã Cao Thượng, thuộc huyện Tân Yên. Thị Trấn Cao Thượng giáp các xã Cao Thượng, Cao Xá, Liên Sơn, Việt Lập. Nơi giao cắt của tình lộ 295 và liên huyện Tân Yên - Hiệp Hòa. Hiện nay thị trấn Cao Thượng đang được đầu tư xây dựng, mở rộng để phấn đầu trở thành thị xã Cao Thượng. Với nhiều điều kiện thuận lợi điều đó sẽ sớm trở thành hiện thực. Vùng đất này là vùng quê giàu truyền thống, đấu tranh bảo vệ tổ quốc cũng như trong học tập và xây dựng đất nước hiện nay. Là nơi sinh thành của một nhân tài và gắn liền với câu chuyện tình yêu đẹp nhưng ngắn ngủi, để lại bao thương nhớ và kỷ niệm cho người đi.

31-cao-th-ng-th-tr-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)