User Tools

Site Tools


31-cao-t-n-la-gi

Cao Tân là một xã thuộc huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam.

Xã có vị trí:

Xã Cao Tân có diện tích 41,19 km², dân số năm 1999 là 2883 người,[1] mật độ dân số đạt 70 người/km².

Theo Cổng thông tin điện tử chính phủ, xã Cao Tân có diện tích 41,21 km², dân số khoảng 3162 người, mật độ dân số đạt 76,7 người/km².[2] Cao Tân có một số dòng suối chảy qua như Tả Nìn, Bản Cam, khuổi Y, Bài Nham, Tư Đáng.

Xã Cao Tân được chia thành các xóm bản: Pjao, Đuông Nưa, Nà Quang, Bón, Cốc Lải, Phiêng Puốc, Nhàm, Mạ Khao, Nà Slia, Chẻ Pang, Pù Lườn, Nặm Đăm, Nà Lài, Lủng Pạp.

31-cao-t-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)