User Tools

Site Tools


31-cao-l-u-la-gi

Cao Lâu là một xã thuộc huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam.

Xã Cao Lâu có diện tích 58,65 km², dân số năm 1999 là 3265 người,[1] mật độ dân số đạt 56 người/km².

Xã bao gồm nhiều làng bản như Bản Xâm, Bản Rằn, Bản Đon, Pác Cuồng, Nà Va, Pò Nhùng, Bản Vàng, Còn Nàn, Co Sâu. Người dân chủ yếu là dân tộc Nùng và Tày sinh sống lâu đời. Khi nhà nước mở đường, điện thì có thêm một số người Kinh vào làm ăn buôn bán. Hiện nay Xã cũng bắt đầu thay đổi cuộc sống người dân được nâng cao hơn như có Bệnh viện, Trường cấp 3, Bãi Co Sâu giao dịch với Trung Quốc...

31-cao-l-u-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)