User Tools

Site Tools


31-cao-k-la-gi

Cao Kỳ là một xã thuộc huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam.

Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Hòa Muc, xã Tân Sơn.
  • Đông giáp xã Đổng Xá của huyện Na Rì.
  • Nam giáp xã Yên Cư, xã Nông Hạ.
  • Tây giáp xã Thanh Mai, xã Thanh Vận.

Xã Cao Kỳ có diện tích 60,51 km², dân số năm 1999 là 2784 người,[1] mật độ dân số đạt 46 người/km².

Theo Cổng thông tin điện tử chính phủ, xã Cao Kỳ có diện tích 60,66 km², dân số khoảng 2.964 người, mật độ dân số đạt 49 người/km².[3] Cao Kỳ có quốc lộ 3 chạy trên địa bàn và song song với dòng sông Cầu. Các dòng suối nhỏ trên địa bàn gồm có khuổi Lò, khuổi Tàng, khuổi Thểu...

Xã Cao Kỳ được chia thành các xóm: bản Phố, Hua Phai, Chộc Toòng, Công Tum, Nà Cà, Tổng Làng, Tổng Sâu, Tân Minh, Nà Nguộc, Hành Khiến, Khau Lồm, Tham Chom, Phiêng Kham.

31-cao-k-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)