User Tools

Site Tools


31-cao-ch-ng-la-gi

Cao Chương là một xã thuộc huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam.

Xã Cao Chương có diện tích 28,8 km², dân số năm 2017 là 3.272 người,[1] mật độ dân số đạt 116 người/km².

Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Quang Hán, thị trấn Hùng Quốc.
  • Đông giáp xã Xuân Nội, xã Phi Hải (Quảng Uyên).
  • Nam giáp xã Quốc Toản.
  • Tây giáp xã Lưu Ngọc

Xã Cao Chương có diện tích 28,8 km², dân số năm 2017 là 3.272 người.[2], mật độ dân cư đạt 113,6 người/km².

Xã Cao Chương được chia thành các xóm: Đoỏng Có, Đoỏng Giài, Đoòng Khẳm, Khuổi Luông, Lũng Hang-Lũng Mười, Bản Líp, Nà Rài, Nà Rỉ, Nà Ý, Bản Pát 1, Bản Pát 2, Phia Đeng-Lũng Mản, Pò Cọt, Pò Luông, Thang Sặp, Tổng Soóng

Trên địa bàn xã Cao Chương có núi lũng Thăn Hoi. Sông Trà Lĩnh chảy qua địa bàn trung tâm của xã theo chiều bắc-nam, ngoài ra, Cao Chương còn có suối Thâm Tủng và suối Khuổi Rì chảy trên địa bàn. Cao Chương có tuyến tỉnh lộ 205 chạy qua địa bàn. Xã có di tích chùa Nà An.

  1. ^ a ă â b “Mã số đơn vị hành chính Việt Nam”. Bộ Thông tin & Truyền thông. Truy cập ngày 10 tháng 4 năm 2012. 
  2. ^ Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
31-cao-ch-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)