User Tools

Site Tools


31-cam-th-y-cam-l-la-gi

Cam Thủy là một xã thuộc huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam.

Xã Cam Thủy có diện tích 20,62 km², dân số năm 1999 là 4570 người,[1] mật độ dân số đạt 222 người/km².

Các thôn: Cam Vũ, Cam Vũ 2, Cam Vũ 3, Thiện Chánh, Tân Xuân, Lâm Lang, Thọ Xuân, Nhật Lệ, Tam Hiệp 1, Tam Hiệp 2, Tam Hiệp 3, Tam Hiệp 4,Tam Hiệp 5

Bản mẫu:Danh sách xã, thị trấn thuộc huyện Cam Lộ

31-cam-th-y-cam-l-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)