User Tools

Site Tools


31-cam-th-nh-la-gi

Cam Thành là một xã thuộc huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam.

Xã Cam Thành có diện tích 44,7 km², dân số năm 1999 là 6986 người,[1] mật độ dân số đạt 156 người/km².

Các thôn: Cam Phú 1, Cam Phú 2, Cam Phú 3, Tân Tường, Quật Xá, Tân Mỹ, Tân Định, Phước Tuyền, An Hưng, Phan Xá, Tân Phú, Thượng Lâm, Tân Lâm

  • Năm 1986: Sáp nhập vào xã Cam Thành các thôn Quật Xá, Tân Mỹ, Tân Định, Phước Tuyền, An Hưng, Phan Xá, Tân Tường và Cam Phú của xã Cam Tuyền; sáp nhập vào xã Cam Tuyền các thôn Bắc Bình, An Thái, An Mỹ và Bích Lộ của xã Cam Thành.

Bản mẫu:Danh sách xã, thị trấn thuộc huyện Cam Lộ

31-cam-th-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)