User Tools

Site Tools


31-cam-ngh-a-cam-l-la-gi

Cam Nghĩa là một xã thuộc huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam.

Xã Cam Nghĩa có diện tích 55,36 km², dân số năm 1999 là 5142 người,[1] mật độ dân số đạt 93 người/km².

Các thôn: Bảng Sơn, Quật Xá, Tân Sơn, Cam Lộ Phường, Cu Hoan, Nghĩa Phong, Phương An, Phương An 2, Thượng Nghĩa,Hoàn cát,

Bản mẫu:Danh sách xã, thị trấn thuộc huyện Cam Lộ

31-cam-ngh-a-cam-l-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)