User Tools

Site Tools


31-cam-l-i-la-gi

Cam Lợi là một phường thuộc thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà, Việt Nam.

Phường Cam Lợi bao gồm 9 Tổ dân phố: TDP Lợi Hòa, TDP Lợi Hiệp, TDP Lợi Phúc, TDP Lợi Thọ, TDP Lợi Hưng, TDP Lợi Thịnh, TDP Lợi Thủy, TDP Lợi Hải, TDP Lợi Phú

Phường Cam Lợi có diện tích 1,01 km², dân số năm 2000 là 9357 người,[1] mật độ dân số đạt 9264 người/km².

31-cam-l-i-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)