User Tools

Site Tools


31-cam-ch-nh-la-gi

Cam Chính là một xã thuộc huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam.

Xã Cam Chính có diện tích 57,01 km², dân số năm 1999 là 3954 người,[1] mật độ dân số đạt 69 người/km².

Xã có 14 thôn: Mai Lộc 1, Mai Lộc 2, Mai Lộc 3, Mai Đàn, Cồn Trung, Minh Hương, Tân Chính, Đốc Kỉnh, Lộc An, Thiết Xá, Thượng Nghĩa, Trung Chi, Sơn Nam, Thanh Nam.

Bản mẫu:Danh sách xã, thị trấn thuộc huyện Cam Lộ

31-cam-ch-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)