User Tools

Site Tools


31-c-elang-la-gi

Cư Elang là một xã thuộc huyện Ea Kar, tỉnh Đăk Lăk, Việt Nam.

Xã Cư Elang có diện tích 80,24 km², dân số năm 2005 là 4315 người,[1] mật độ dân số đạt 54 người/km².

Địa giới hành chính xã Cư Elang: Đông giáp xã Cư Bông; Tây giáp huyện Krông Pắc; Nam giáp huyện Krông Bông; Bắc giáp xã Ea Ô.

Thành lập và năm 2005 dựa theo Nghị định số 40/2005/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ Việt Nam về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập các xã thuộc huyện Krông Ana, Ea Kar, Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk. Cư Elang thuộc huyện Ea Kar trên một phần diện tích và nhân khẩu của xã Ea Ô, sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã Cư Elang, xã Ea Ô còn lại 5.168 ha diện tích tự nhiên và 10.993 nhân khẩu.

31-c-elang-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)