User Tools

Site Tools


31-c-ch-linh-la-gi

Cách Linh là một xã thuộc huyện Phục Hoà, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam.

Xã Cách Linh có diện tích 34,48 km², dân số năm 1999 là 3236 người,[1] mật độ dân số đạt 94 người/km².

Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Hồng Đại, xã Triệu Ẩu.
  • Đông giáp Trung Quốc.
  • Nam giáp xã Đại Sơn.
  • Tây giáp xã Đại Sơn, xã Hồng Đại.

Xã Cách Linh có diện tích 34,48 km², dân số năm 1999 là 3.236 người.[3], mật độ dân cư đạt 93,9 người/km².

Xã Cách Linh được chia thành các xóm: Bó An, Đông Chiêu, Khuổi Pi Ao, Khuổi Xám, Mỏ, Mển, Ngọc Tổng, Hoài Trong, Hoài Nọc, Riềng Tẩư, Riềng Nưa, Khưa Đa, Lũng Thính, Khuổi Luông, Lũng Vài

Trên địa bàn xã Cách Linh có một số ngọn núi như Cách Linh, Cốc Sàng, Chọc Rây, Lăng Hoài, Lũng Cân, Lũng Phẳng, Đông Âm, Chọc Sước, Pò Tỹ Nằng và dãy núi Khau Luông. Các con suối chảy trên địa phận Cách Linh gồm sông Bắc Vọng, suối Khuổi Xám, suối Khuổi Lầu, suối Khuổi Luông, suối Pó Tèng.

  1. ^ a ă â b “Mã số đơn vị hành chính Việt Nam”. Bộ Thông tin & Truyền thông. Truy cập ngày 10 tháng 4 năm 2012. 
  2. ^ 245/1981/QĐ-CP
  3. ^ Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
31-c-ch-linh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)