User Tools

Site Tools


31-c-c-s-n-la-gi

Các Sơn là một xã thuộc huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam.

Xã Các Sơn có diện tích 24,3 km², dân số năm 1999 là 8086 người,[1] mật độ dân số đạt 333 người/km². Đây là địa phương có tuyến Đường cao tốc Ninh Bình – Thanh Hóa đi qua đang được xây dựng.

Thôn Hoành Sơn

Thôn Các

Thôn Châu Thành

Thôn Minh Thịnh

Thôn Hải Sơn

Thôn Lam Sơn

Thôn Quế Sơn

Thôn Lạn

Thôn Phú Thiện

Thôn Kim Sơn

Thôn Phú Sơn

31-c-c-s-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)