User Tools

Site Tools


31-c-c-r-la-gi

Cốc Rế là một xã thuộc huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang, Việt Nam. Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Thèn Phàng.
  • Đông giáp xã Ngán Chiên, xã Thu Tà.
  • Nam giáp xã Chế Là.
  • Tây giáp xã Tả Nhìu.

Xã Cốc Rế có diện tích 14,30 km², dân số năm 1999 là 1.680 người,[1] mật độ dân số đạt 117 người/km².

Xã Cốc Rế được chia thành các thôn bản: Sang Lẩm, Cốc Đông, Cốc Rế, Trang Khâu, Lùng Vài, Lùng Táo, Cốc Cái , Nấm Ngà, Đông Thanh.

31-c-c-r-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)