User Tools

Site Tools


31-c-c-ng-la-gi

Cúc Đường là một xã thuộc huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.

Xã Cúc Đường có diện tích 34,71 km², dân số năm 1999 là 2033 người,[1] mật độ dân số đạt 59 người/km².

Xã nằm ở phía đông khu vực giữa của huyện và tiếp giáp với xã Thượng Nung ở phía bắc, xã Vũ Chấn ở phía đông bắc, xã Lâu Thượng ở phía đông nam, và xã La Hiên ở phía tây và tây nam.

Cúc Đường nằm trên lưu vực sông Nghinh Tường và có dòng chính của sông chảy qua khu vực ranh giới tây bắc của xã. Cúc Đường là một xã thuộc vùng cao của huyện và có tài nguyên sét xi măng với trữ lượng lớn và chất lượng tốt. Theo Niên giám thống kê tỉnh Thái Nguyên 1999-2003, xã Cúc Đường có diện tích 37,71  km², dân số là 2219 người, mật độ dân số đạt 59 người/km². Cúc Đường hiện được chia thành 5 xóm là Tân Sơn, Trường Sơn, Lam Sơn, Bình Sơn, Mỏ Trì.[2]

31-c-c-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)