User Tools

Site Tools


31-c-c-n-la-gi

Cốc Đán là một xã thuộc huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam.

Xã có vị trí:

Xã Cốc Đán có diện tích 66,02 km², dân số năm 1999 là 2614 người,[1] mật độ dân số đạt 40 người/km².

Theo Cổng thông tin điện tử chính phủ, xã Cốc Đán có diện tích 66,34 km², dân số khoảng 2.785 người, mật độ dân số đạt 42 người/km².[3] Cốc Đán có tuyến đường liên xã nối đến quốc lộ 3 ở xã Bằng Vân. Các khe suối chảy trên địa bàn xã gồm: suối Bản Pòm, suối Tà Cáy...

Xã Cốc Đán được chia thành các thôn bản: Khuổi Diễn, Phia Khao, Nà Vài, Nà Cha, Hoàng Phài, Nà Coọt, Pàu, Nà Ngoả, Cóc Moỏng, Tát Rịa, Pồm, Nua, Sù, Khuổi Slương, Khuổi Ngoài, Nà Cháo, Phiêng Lèng, Thôm Sinh, Lũng Viền, Cảng Cào, Khuổi Hẻo.

Xã Cốc Đán có 22 thôn là Khuổi Diễn, Nà Vài, Nà Cọt, Hoàng Phài, Nà Cha, Nà Ngàn, Cóoc Moòng, Phiêng Lèng, Tát Rịa, Pù Có, Thôm Sinh, Lũng Viền, Nà Cháo, Khuổi Ngoài, Khuổi Sương, Khuổi Héo, Phiêng Soỏng, Tát Rịa, Bản Pàu, Bản Pồm, Cốc Phi A, Phia Khao

31-c-c-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)