User Tools

Site Tools


31-c-a-d-ng-la-gi

Cửa Dương là một xã thuộc huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam.

Xã Cửa Dương có diện tích 187,4 km², dân số năm 1999 là 11495 người,[1] mật độ dân số đạt 61 người/km².

Xã Cửa Dương có 8 ấp: Khu Tượng, Búng Gội, Cây thông trong, Cây thông ngoài, Gành Gió, Bến Tràm, Suối Cát, Ông Lang. Cửa Dương nổi tiếng về hồ tiêu và chó Phú Quốc.

31-c-a-d-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)