User Tools

Site Tools


31-bon-ph-ng-la-gi

Bon Phặng là một xã thuộc huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, Việt Nam.

Xã Bon Phặng có diện tích 36,33 km², dân số năm 1999 là 4228 người,[1] mật độ dân số đạt 116 người/km².

Bon Phặng là xã vùng I của huyện Thuận Châu với địa hình chủ yếu là núi đá và đồi đất đang trong quá trình phong hóa, đất dốc, dân cư thưa thớt chủ yếu là dân tộc Thái; có 02 bản người kinh lên xây dựng kinh tế mới từ những năm 1960, 1961 là Nam Tiến 165 hộ (2016), Bắc Cường 20 hộ (2016) kinh tế chủ yếu trông cây nông nghiệp ngắn ngày (Ngô, Sắn, Khoai lang) từ 2010 đến nay một phần khá lớn diện tích cây nông nghiệp ngắn ngày được người dân chuyển đổi sang trồng cây ăn quả (Cà Phê, Mận, Nhãn, Chanh Leo...) tuy nhiên đàu ra cho các loại cây này khá bấp bênh, phụ thuộc vào các tiểu thương thu mua với giá rẻ, nhiều năm liên cây mận, cây cà phê rớt giá làm cho nhà nông khó khăn, chưa sống được bằng chính mảnh đất của mình

31-bon-ph-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)