User Tools

Site Tools


31-bom-bo-la-gi

Bom Bo là một xã thuộc huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, Việt Nam. Xã Bom Bo có diện tích 111,17 km², dân số năm 2008 là 14338 người,[2] mật độ dân số đạt 129 người/km².

Dân làng Bombo phần lớn thuộc dân tộc S'tiêng canh tác ruộng nương/sóc làm rẫy. Già Làng Điểu Lên tại Sóc Bombo được xem là hình tượng của người dân Bombo trong kháng chiến và xây dựng làng xã.

Vào những năm 1962 - 1963, quân Mỹ và Việt Nam Cộng hòa dồn dân vào ấp chiến lược nhưng cả sóc Bom Bo kiên quyết không vào ấp chiến lược. Đến giữa năm 1963, hơn 100 người dân của sóc Bom Bo đã lặng lẽ băng rừng, vượt suối vào căn cứ "Nửa Lon", bên dòng suối Đăk Nhau và Đăk Liêng để lập ra sóc mới cũng mang tên sóc Bom Bo[3].

Tháng 4-1998, chính quyền địa phương thành lập xã mới mang tên xã Bom Bo, nhưng sóc Bom Bo lại được chính quyền đặt cho cái tên mới là thôn 1. Kể từ đó, sóc Bom Bo đã bị mất tên. Từ tháng 5 năm 2008, thôn 1 (tức là sóc Bom Bo cũ) lại bị tách hẳn ra khỏi xã "Bom Bo" để nhập vào xã mới là xã Bình Minh.

31-bom-bo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)