User Tools

Site Tools


31-barkam-la-gi

Barkam hay Mã Nhĩ Khang (tiếng Tạng: འབར་ཁམས་ / 'Bar-khams, chữ Hán giản thể:马尔康县, âm Hán Việt: Mã Nhĩ Khang huyện) là một huyện thuộc châu tự trị A Bá, tỉnh Tứ Xuyên, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Huyện này có dân số năm 1999 là 54.735 người.[1] Mã số bưu chính là 624000[2] Huyện Mã Nhĩ Khang có nhiệt độ +1,1 °C trong những tháng lạnh nhất và +17,9 °C trong những tháng nóng nhất, với nhiệt độ trung bình năm là +10,3 °C (số liệu năm 1990).[3] Lượng mưa trung bình năm là 774,5 mm (con số năm 1990).

31-barkam-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)