User Tools

Site Tools


31-ba-trinh-la-gi

Ba Trinh là một xã thuộc huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, Việt Nam.

Xã Ba Trinh có diện tích 31,95 km², dân số năm 1999 là 13802 người,[1] mật độ dân số đạt 432 người/km².

Xã này nằm giáp các xã: Xuân Hòa, Trinh Phú, Kế An, Đại Hải, Đại Thành, Tân Thành.

Bản mẫu:Đơn vị hành chính thuộc huyện Kế Sách

31-ba-trinh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)