User Tools

Site Tools


31-ba-nh-nh-h-ng-la-gi

Ba Đình là một địa danh tại huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Nơi đây có di tích Chiến khu Ba Đình, căn cứ khởi nghĩa chống Pháp do Đinh Công Tráng, Phạm Bành, Hoàng Bật Đạt, Hà Văn Mao, Trần Xuân Soạn lãnh đạo. Nhiều đơn vị hành chính tại Việt Nam được đặt theo địa danh này như:

  • Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
  • Phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
  • Phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
  • Xã Ba Đình, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa
  • Tiểu khu Ba Đình 1 và 2, thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa
  • Đường Ba Đình, phường Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng
  • Khu Ba Đình, thị trấn Nam Ban, Lâm Hà, Lâm Đồng
  • Đường Ba Đình, Phường 8 và Phường 10, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Đường Ba Đình, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Ngoài ra, địa danh này còn được đặt tên cho:

31-ba-nh-nh-h-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)