User Tools

Site Tools


31-b-u-c-n-ch-pr-ng-la-gi

Bàu Cạn là một xã thuộc huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai, Việt Nam.

            Xã Bàu Cạn được thành lập theo Nghị định số 65/1998/NĐ-CP ngày 21/8/1998 của Chính phủ, trên cơ sở điều chính 1.300 ha diện tích tự nhiên và 2.900 nhân khẩu của xã Ia Phìn; 1.400 ha diện tích tự nhiên và 900 nhân khẩu của xã Thăng Hưng.

            Diện tích: Diện tích đất tự nhiên rộng 3.358,76 ha, trong đó 1.467,7 ha là đất sản xuất.

            Dân số: 1605 hộ/ 6405 khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số: Jrai 69 hộ/273 Khẩu, Bana 2 hộ/ 8 khẩu, Tày  13 hộ/ 43 khẩu, Mường 12 hộ/46 Khẩu, Sê đăng 22 hộ/ 107 Khẩu, Mường 23 hộ/ 81 khẩu, Thái 8 hộ/ 30 khẩu, Khơ Me 2 khẩu.      

            Vị trí địa lý: Bàu Cạn là một xã nằm về phía Bắc của huyện Chư Prông.

             - Phía Bắc giáp: xã Gào (thành phố Pleiku).

             - Phía Đông Nam giáp: xã Ia Phìn.

             - Phía Tây giáp: xã Thăng Hưng

             Trên địa bàn xã Bàu Cạn có các danh thắng như Thác Đội 3 (thác Bàu Cạn), Hồ thủy lợi thôn Tây Hồ, Nhà máy thủy điện Bàu Cạn, Hồ Bàu Nai, Hồ Đội 2, Nhà máy chè Bàu Cạn…

31-b-u-c-n-ch-pr-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)