User Tools

Site Tools


31-b-o-to-n-la-gi

Bảo Toàn là một xã của huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Cốc Pàng
  • Đông giáp xã Thượng Hà, xã Hồng Trị
  • Nam giáp hai xã Hồng Trị, xã Vĩnh Quang của huyện Bảo Lâm
  • Tây giáp xã Lý Bôn và Đức Hạnh của huyện Bảo Lâm

Xã Bảo Toàn có diện tích 66,81 km², dân số năm 1999 là 2.635 người.[1], mật độ dân cư đạt 39,4 người/km².

Xã Bảo Toàn được chia thành 10 xóm: Cốc Chom, Cốc Lùng, Khuổi Bốc, Khuổi Pết, Khuổi Rặp, Bản Lũng, Nà Ròa, Nà Siêm, Pa Tán, Bản Rùng.

Quốc lộ 34 chạy song song với sông Gâm trên địa bàn xã Bảo Toàn theo chiều chủ đạo là đông-tây. Trên địa bàn xã Bảo Toàn có núi Cáng Lò.

  1. ^ a ă â Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
31-b-o-to-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)