User Tools

Site Tools


31-b-o-nam-la-gi

Bảo Nam là một xã thuộc huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, Việt Nam.

Xã Bảo Nam có diện tích 60,98 km², dân số năm 1999 là 2523 người,[1] mật độ dân số đạt 41 người/km². Xã gồm 10 bản với 100% là người dân tộc Khơ Mú.

31-b-o-nam-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)