User Tools

Site Tools


31-b-o-n-la-gi

Báo Ấn Độ (Panthera pardus fusca) là một phân loài báo hoa phân bố rộng rãi tại tiểu lục địa Ấn Độ. Loài Panthera pardus được IUCN phân loại là loài sắp bị đe dọa từ năm 2008 do quần thể giảm sút sau khi môi trường sống mất và bị phân mảnh, săn trộm phục vụ buôn bán bất hợp pháp da và các bộ phận cơ thể và bức hại do hoàn cảnh xung đột.[1] Báo Ấn Độ là một trong năm loài mèo lớn phân bố tại Ấn Độ, cùng với sư tử châu Á, hổ Bengal, báo tuyết và báo mây.

Trong năm 1794, Friedrich Albrecht Anton Meyer đã viết mô tả đầu tiên với danh pháp Felis fusca, trong đó ông đã cho ghi chép về một loài mèo giống như con báo từ Bengal dài khoảng 85,5 cm (33,7 in). Loài này phân bố ở tiểu lục địa Ấn Độ, các rào cản địa hình đến sự phát tán của phân loài này là sông Indus ở phía tây, và Hy Mã Lạp Sơn ở phía bắc. Ở phía đông, quá trình thấp của Brahmaputra và các rào cản tự nhiên hình thành đồng bằng sông Hằng. Phân phối của báo Đông Dương. Báo hoa mai Ấn Độ phân bố trên khắp Ấn Độ, Nepal, Bhutan, Bangladesh và các bộ phận của Pakistan. Chúng sinh sống ở rừng mưa nhiệt đới, rừng rụng lá khô, rừng ôn đới và bắc rừng cây lá kim lên đến độ cao 2.500 mét (8.200 ft) trên mực nước biển, giáp môi trường sống báo tuyết. Nhưng chúng không sống trong rừng ngập mặn Sundarbans.

  1. ^ a ă Henschel, P., Hunter, L., Breitenmoser, U., Purchase, N., Packer, C., Khorozyan, I., Bauer, H., Marker, L., Sogbohossou, E., Breitenmoser-Würsten, C. (2008). “Panthera pardus”. Sách Đỏ IUCN các loài bị đe dọa. Phiên bản 2014.3. Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế. 
31-b-o-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)