User Tools

Site Tools


31-b-o-l-la-gi

Bảo Lý là một xã thuộc huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.

Xã Bảo Lý có diện tích 13,96 km², dân số năm 1999 là 6326 người,[1] mật độ dân số đạt 453 người/km².

Bảo Lý nằm ở gần trung tâm của huyện và có hệ thống sông Máng, một kênh tưới tiêu nhân tạo được xây dựng từ thời Pháp thuộc chảy qua. Sông Cầu chảy qua đoạn ranh giới phía tây nam của xã.

Bảo Lý giáp với xã Tân Khánh ở phía bắc, giáp với xã Tân Kim ở phía đông, giáp với xã Xuân Phương ở phía đông nam, giáp với xã Nhã Lộng ở phía tây nam qua sông Cầu, giáp với xã Thượng Đình ở phía tây và giáp với xã Đào Xá ở phía tây bắc. Theo Niên giám thống kê tỉnh Thái Nguyên 1999 - 2003, xã Bảo Lý có diện tích 13,27 km², dân số là 6158 người, mật độ dân số đạt 464 người/km². Bảo Lý gồm 12 xóm là Vạn Già, Đồng Áng, Đại Lễ, Cầu Gỗ, Ngược, Hóa, Cổ Dạ, Quyên, Dinh, Thượng,Đình Thượng, Thượng, Mới.[2]

Trung tâm quản lý sau cai của tỉnh Thái Nguyên và Hạt kiểm lâm huyện Phú Bình nằm tại xóm Vạn Già trên địa bàn xã.

31-b-o-l-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)