User Tools

Site Tools


31-b-o-h-a-la-gi

Bảo Hòa
Địa lý
Diện tích 17,87 km² [1]
Dân số (2015)  
 Tổng cộng 18.005 người (1999)[2]
 Mật độ 410
Dân tộc kinh
Hành chính
Quốc gia Việt Nam
Tỉnh Đồng Nai
Huyện Xuân Lộc
Thành lập 1994[3]
Mã hành chính 26464[4]
Mã bưu chính 81408

Bảo Hòa là xã thuộc huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Xã Bảo Hòa nằm ở phía tây của huyện Xuân Lộc.

Năm 1994, xã Bảo Hòa được thành lập trên cơ sở một phần diện tích và dân số của xã Xuân Định[3].

Hiện nay, xã Bảo Hòa gồm các ấp: Chiến Thắng, Hòa Hợp, Hòa Bình.[5]

Xã Bảo Hòa nằm bên quốc lộ 1A.

  1. ^ Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Công báo số 205+206 ngày 1 tháng 3 năm 2007. Trang 10474.
  2. ^ Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
  3. ^ a ă Nghị định số 109-CP ngày 29 tháng 8 năm 1994 của Chính phủ CHXHCNVN.
  4. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam.
  5. ^ Tra cứu tại Website tra cứu mã bưu chính Việt Nam.
31-b-o-h-a-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)