User Tools

Site Tools


31-b-nh-th-nh-tr-ng-b-ng-la-gi

Bình Thạnh là một xã thuộc huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam. Xã Bình Thạnh có diện tích 21,3 km², dân số năm 2017 là 11502 người,[1] mật độ dân số đạt 540 người/km². Là trung tâm của 3 xã cánh tây gồm xã Bình Thạnh, xã Phước Chỉ, xã Phước Lưu.

Do nằm cách xa trung tâm huyện (bị ngăn cách bởi dòng sông Vàm Cỏ Đông) nên việc giao thương với khu vực bên ngoài để phát triển kinh tế - xã hội gặp nhiều khó khăn. Kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp.

Có 3 con đường giao thông chính để đến Bình thạnh, 1.đi từ thành phố Hồ Chí Minh qua Huyện Gò Dầu qua xã An Thạnh thuộc huyện Bến Cầu rồi về xã Bình thạnh. 2 Từ Trung tâm Huyện Trảng Bàng qua Khu công nghiệp An Hòa đi qua phà qua sông Vàm Cỏ Đông về Bình Thạnh. 3 Con đường 786 nối Bình Thạnh với Huyện Bến Cầu và Tỉnh Long An.

31-b-nh-th-nh-tr-ng-b-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)