User Tools

Site Tools


31-b-nh-t-n-la-gi-la-gi

Bình Tân
Phường
Địa lý
Diện tích 3,26 km²[1]
Dân số (2015)  
 Tổng cộng 21843 người[1]
 Mật độ 6698 người/km²
Hành chính
Quốc gia Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam
Tỉnh Bình Thuận
Thị xã La Gi
Thành lập 2005[2]
Mã hành chính 23237[1]

Bình Tân là một phường thuộc thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận, Việt Nam.

Phường Bình Tân có diện tích 3,26 km², dân số năm 2005 là 20788 người. Năm 2015 dân số của phường đạt 21843 người,[1] mật độ dân số đạt 6698 người/km².

31-b-nh-t-n-la-gi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)