User Tools

Site Tools


31-b-nh-ph-c-b-nh-s-n-la-gi

Bình Phước là một xã thuộc huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.

Xã Bình Phước có diện tích 23,81 km², dân số năm 1999 là 5965 người,[1] mật độ dân số đạt 251 người/km².

Chủ tịch UBND xã Bình Phước xác nhận, 50 ha rừng dừa nước Cà Ninh sẽ bị phá bỏ để xây dựng hồ chứa nước phục vụ nhà máy Bột - Giấy VNT 19.

"Rừng dừa nước Cà Ninh rộng gần 70 ha, trong đó 50 ha sẽ bị phá bỏ để làm hồ chứa nước. Việc này đã được chủ đầu tư họp dân lấy ý kiến và thống nhất phương án bồi thường. Dự án được tỉnh cấp phép nên người dân phải ủng hộ, tuy nhiên họ cũng có ý kiến cho rằng không nên phá rừng dừa", ông Nhân cho biết.

Theo ông Nhân, việc phá bỏ rừng dừa nước để thực hiện dự án nhà máy giấy ảnh hưởng đến sinh kế của 40 hộ dân, đồng thời khiến 1.600 nhân khẩu của 4 thôn quanh nhà máy giấy VNT 19 lo ngại về vấn đề môi trường.

31-b-nh-ph-c-b-nh-s-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)