User Tools

Site Tools


31-b-nh-nh-ki-n-x-ng-la-gi

Bình Định là một xã thuộc huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, Việt Nam.

Xã có diện tích 9,44 km², dân số năm 1999 là 8.859 người,[1] mật độ dân số đạt 938 người/km².

Xã gồm 8 thôn: Thái Hòa, Ái Quốc, Tân Đông, Sơn Trung, Hòa Bình, Trần Phú, Hưng Đạo, Công Bình.

31-b-nh-nh-ki-n-x-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)