User Tools

Site Tools


31-b-nh-m-ch-u-ph-la-gi

Bình Mỹ là một xã thuộc huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, Việt Nam.

Xã có diện tích 35,11 km², dân số năm 1999 là 25.625 người,[1] mật độ dân số đạt 730 người/km².

Địa giới hành chính: Phía Đông giáp xã Bình Thủy, phía Tây giáp với xã Bình Chánh, phía Nam giáp xã An Hòa (thuộc huyện Châu Thành) và Phía bắc giáp xã Bình Long (cách nhau kênh Xáng Cây Dương).

Toàn xã có 8 ấp, là: Bình Hưng 1, Bình Hưng 2, Bình Trung, Bình Thành, Bình Tân, Bình Minh, Bình Chánh 1, Bình Chánh 2.

Xã có thế mạnh là sản xuất nông nghiệp. Hoạt động thương mại, dịch vụ, công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp phát triển chủ yếu là phục vụ cho sản xuất nông nghiệp [3].

  1. ^ a ă â b “Mã số đơn vị hành chính Việt Nam”. Bộ Thông tin & Truyền thông. Truy cập ngày 10 tháng 4 năm 2012. 
  2. ^ 181/1979/QĐ-CP
  3. ^ Theo Cổng thông tin điện tử huyện Châu Phú, truy cập ngày 30 tháng 3 năm 2014 [1].
  4. ^ Theo Quyết định số 285/QĐ-UB của UBND tỉnh An Giang, ký ngày 18/02/2000.
31-b-nh-m-ch-u-ph-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)