User Tools

Site Tools


31-b-nh-li-u-th-tr-n-la-gi

Thị trấn Bình Liêu là một trung tâm huyện lỵ hành chính của huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh.

Thị trấn Bình Liêu có diện tích đất tự nhiên rộng 36km2; phía Đông và phía Bắc giáp xã Tình Húc; phía Tây giáp xã Vô Ngại; phía Nam giáp xã Húc Động.

Dân số của Thị trấn Bình Liêu tính đến cuối năm 2011 là 3206 người, bao gồm 5 dân tộc anh em sinh sống là: Tày, Dao, Sán chỉ, Kinh, Hoa.

Thị trấn Bình Liêu gồm 7 khu phố:

  1. Bình Công 1
  2. Bình Công 2
  3. Bình Quyền
  4. Bình Đẳng
  5. Bình An
  6. Bình Dân
  7. Bình Quân

Thị trấn Bình Liêu là nơi tập trung dân cư đông đúc nhất của huyện Bình Liêu, vì tất cả các cơ quan hành chính của huyện đều nằm trên địa bàn này.

Ngoài ra Thị trấn Bình Liêu cũng còn là nơi tập trung nhiều trường học của huyện cụ thể đó là: Trường trung học phổ thông huyện Bình Liêu, Trường Tiểu học thị trấn Bình Liêu, Trường THCS thị trấn Bình Liêu, Trường Mầm non thị trấn Bình Liêu, Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Bình Liêu, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Bình Liêu.v.v...

31-b-nh-li-u-th-tr-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)