User Tools

Site Tools


31-b-nh-l-m-la-gi

Bình Lâm là một xã thuộc huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam.

Xã có diện tích 21,82 km², dân số năm 1999 là 8.199 người,[1] mật độ dân số đạt 376 người/km².

Xã Bình Lâm nằm về phía đông của huyện Hiệp Đức, giáp các xã Bình Lãnh (Thăng Bình), Tiên Sơn (Tiên Phước), Quế Minh (Quế Sơn), Bình Sơn, Quế Thọ (Hiệp Đức).

Trong thời kỳ Chiến tranh Việt Nam, Bình Lâm là vùng chiến sự thường xuyên xảy ra với cường độ át liệt nhằm giành quyền kiểm soát giữa Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam với chính quyền Việt Nam Cộng hòa (có sự tham chiến của các đồng minh Mỹ, Hàn Quốc...).

Trước năm 1985, xã thuộc huyện Thăng Bình, từ ngày 31-12-1985 được sáp nhập vào huyện Hiệp Đức vừa thành lập.

  • Giếng nước Quốc hội (Thôn 8)
  • Hồ Việt An (Thôn 5)
  • Đồn Cô Lô (Thôn 7)
  • Đồn Lạc Sơn (Thôn 10)
  • Núi Liệt Kiểm (Thôn 6)
  • Núi Gai (Thôn 1, 2, 8, 9)
  • Gò Mè (Thôn 7)
  • Gò Khoai (Thôn 7)
31-b-nh-l-m-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)