User Tools

Site Tools


31-b-nh-kh-nh-t-y-la-gi

Bình Khánh Tây là một xã thuộc huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre, Việt Nam.

Xã Bình Khánh Tây có diện tích 5,66 km², dân số năm 2014 là hơn 5000 người,[1] mật độ dân số đạt 779 người/km².

Xã Bình Khánh Tây và xã Bình Khánh Đông cách nhau với một con sông, sông này người ta thường gọi là sông Cái Quao. Sông chảy dài khắp Bến Tre nhưng ở mỗi địa điểm nó lại có một tên gọi khác.

31-b-nh-kh-nh-t-y-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)