User Tools

Site Tools


31-b-nh-h-i-b-nh-s-n-la-gi

Bình Hải là một xã thuộc huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.

Xã Bình Hải có diện tích 13,13 km², dân số năm 1999 là 9967 người,[1] mật độ dân số đạt 759 người/km².

Bình Hải hiện nay có 4 thôn: Phước Thiện, An Cường, Vạn Tường, Thanh Thủy

31-b-nh-h-i-b-nh-s-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)