User Tools

Site Tools


31-b-nh-h-a-t-y-la-gi

Bình Hòa Tây là một xã thuộc huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An, Việt Nam.

Xã Bình Hòa Tây có diện tích 43,95 km², dân số năm 1999 là 3883 người,[1] mật độ dân số đạt 88 người/km².

Bình Hòa Tây là một xã biên giới, (vị trí ấp Bình Bắc) phía đông bắc giáp với xã Tnot huyện Kampong Rou tỉnh Svay Rieng Campuchia[3]. Phía đông là xã Bình Thạnh, Mộc Hóa, phía đông nam là xã Bình Hòa Đông, phía tây nam là thị trấn Mộc Hóa đều thuộc huyện Mộc Hóa tỉnh Long An. Phía tây và tây bắc, Bình Hòa Tây tiếp giáp thị xã Kiến Tường tỉnh Long An.

Bản mẫu:Danh sách xã, thị trấn thuộc huyện Mộc Hóa

31-b-nh-h-a-t-y-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)