User Tools

Site Tools


31-b-nh-h-a-ch-ng-ch-u-la-gi

Huyện Bình Hòa thuộc Chương Châu
Diện tích2328,6  km²
Dân số530.000 (2004)
Huyện lỵtrấn Tiểu Khê
Cấp hành chínhhuyện
Mã số bưu chính363700
Mã vùng điện thoại0596

Bình Hòa (tiếng Trung: 平和县, Hán Việt: Bình Hòa huyện) là một huyện của thành phố Chương Châu, tỉnh Phúc Kiến, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Huyện này có 10 trấn, 5 hương.

31-b-nh-h-a-ch-ng-ch-u-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)